kliknij w wybrane województwo

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego

Termin naboru wniosków od 19.09.2017 do 01.12.2017 r. Wnioski mogą składać: – przedsiębiorcy; – konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Typ projektów podlegający dofinansowaniu: – inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej jest określona w § […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój – INNOSBZ

Program sektorowy INNOSBZ ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora produkcji systemów bezzałogowych na rynku globalnym w perspektywie roku 2023/2026. W ramach konkursu prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe, […]

  Read more