kliknij w wybrane województwo

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1:Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Wnioski można składać od od 18.04.2017 do 28.04.2017 r. Wnioski mogą składać: – przedsiębiorcy; – konsorcja przemysłowe z rolą […]

  Read more
Mar 0
Mar 0

Nabory wniosków o dotacje w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy / 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, RPO Warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy /poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Wnioski można składać od od 31.03.2017 do 28.04.2017 r. Wnioski mogą składać: przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP) grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) Działalność beneficjenta musi być prowadzona […]

  Read more